Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2016

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XIX, 2016

Spis treści:

Lena Fijałkowska, Ius cogens czy ius dispositivum? Kilka uwag o charakterze norm prawnych na starożytnym Bliskim Wschodzie

Arkadia Podgórska-Mikuła, Znaczenie opactwa premonstrateńskiego w Brzesku-Hebdowie w strukturze zakonu i Kościoła w XIV–XV wieku

Adam Moniuszko, Sędziowie sądów szlacheckich w województwie płockim 1576–1600. Próba rekonesansu badawczego

Wacław Rosa, Po stronie przestępców czy służb porządkowych, czyli miejsce kata w systemie wymiaru sprawiedliwości w dawnej Polsce

Łukasz Gołaszewski, Stosunki między mieszkańcami miasta Knyszyna a żołnierzami wojsk koronnych w latach 1650–1651 w świetle ksiąg wójtowskich

Piotr Kitowski, Uwolnienie z poddaństwa jako czynność prawna w praktyce sądowej Prus Królewskich w II połowie XVII i w XVIII wieku

Sławomir Kościelak, Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejskiego Johanna Ernesta von der Lindego

Marcin Głuszak, Rada Nieustająca – badawcze osiągnięcia i perspektywy

Anna Klimaszewska, Michał Gałędek, Stosowanie norm francuskiego Kodeksu handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej w świetle aktów notarialnych

Justyna Bieda, Rodzaje ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim

Patrycja Bednarska, Poglądy księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na sądownictwo angielskie

Mateusz Mataniak, Utworzenie Urzędu Probierczego w Krakowie i jego działalność w latach 1843–1853

Joanna Machut-Kowalczyk, Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim do 1866 roku

Paulina Kamińska, Z badań nad procedurą licytacji w Królestwie Polskim do 1875 roku

Małgorzata Weredyńska-Szpakowska, Podstawy prawne nabycia obywatelstwa polskiego po 1918 roku – ziemie byłego zaboru austriackiego

Dawid Michalski, Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii

Sebastian Kwiecień, Zasady przyuczania do zawodu przemysłowca w świetle regulacji prawnych zawartych w prawie przemysłowym z 1927 roku

Agnieszka Machura, Odpowiedzialność urzędnika za przestępstwa popełnione z chęci zysku w okresie międzywojennym

Karol Dąbrowski, Działalność oświatowa samorządu przemysłowo-handlowego w latach 1929–1939 na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie

Konrad Graczyk, Sprawa Romana Gawronskiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach jako przykład zmiany prawomocnego wyroku

Natalia Rzenno, Podstawy prawne decyzji w przedmiocie obywatelstwa polskiego. Analiza prawnoporównawcza przepisów obowiązujących od II Rzeczpospolitej

Grzegorz Nancka, Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Grzegorz Smyk, Andrzej Wrzyszcz, Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008–2016

Tadeusz Maciejewski, Michał Gałędek, Piotr Kitowski, Anna Klimaszewska, Maria Lewandowicz, Marcin Michalak, Dawid Michalski, Jacek Wałdoch, Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIX
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Fijałkowska, Lena; Podgórska-Mikuła, Arkadia; Moniuszko, Adam; Rosa, Wacław; Gołaszewski, Łukasz; Kitowski, Piotr; Kościelak, Sławomir; Głuszak, Marcin; Klimaszewska, Anna; Gałędek, Michał; Bieda, Justyna; Bednarska, Patrycja; Mataniak, Mateusz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kamińska, Paulina; Weredyńska-Szpakowska, Małgorzata; Michalski, Dawid; Kwiecień, Sebastian; Machura, Agnieszka; Dąbrowski, Karol; Graczyk, Konrad; Rzenno, Natalia; Nancka, Grzegorz; Smyk, Grzegorz; Wrzyszcz, Andrzej; Maciejewski, Tadeusz; Lewandowicz, Maria; Michalak, Marcin; Wałdoch, Jacek; Sołga, Przemysław; Kwiecień, Marcin; Malec, Jerzy