Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2022

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXV Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych

Spis treści:

Piotr Michalik, „Wstrząsające wspomnienie uzurpacji Bonapartego?” – uchwalenie zasad prawa spadkowego do kodeksu cywilnego Wolnego Miasta Krakowa

Marcin Konarski, Field administrative bodies of the Polish army in matters of food requisitioning during the November Uprising in 1830–1831

Katarzyna Witek-Mioduszewska, Kontynuatorzy teorii Leona Petrażyckiego

Wacław Rosa, Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle regestru złoczyńców grodu sanockiego w latach 1562–1615

Marcin Głuszak, Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. Część IV: Polityka społeczna

Hubert Mielnik, Wielka eksploatacja małych gruntów. Ingerencje władz niemieckich w postępowania działowe gospodarstw rolnych prowadzone przez sądy polskie (nieniemieckie) w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945

Paweł Cichoń, Concepts of local government in the Polish constitutions of the interwar period (1918–1939)

Joanna Machut-Kowalczyk, Dokumentowanie czynności przy opiekach „mniejszych” przez łódzki magistrat w latach 1832–1876

Dorota Wiśniewska, Matrimonial property regimes in the Congress Kingdom of Poland on the basis of premarital contracts drawn up by the first notaries in Łódź

Eryk Zywert, Moje wspomnienia Stanisława Srzednickiego jako źródło historyczne. Część I

Piotr Zieliński, Małgorzata Radkowska-Gizelska, „Godność stanu (zawodu) lekarskiego” w Polsce – perspektywa historycznoprawna (1918–1991)

Aneta Kaźmierczyk, Idea i kształt zinstytucjonalizowania ochrony lokatorów w systemie prawa polskiego (1918–1939)

Bogusław Ulicki, Gaszenie pożarów we Wrocławiu według Porządków Ogniowych z XVI wieku


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1