Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2011

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2011 (Mniejszości etniczno-religijne a modernizacja w krajach Azji i Afryki)

Spis treści:

Stanisław Tokarski, Grupy etniczne i mniejszości religijne w Indiach. Jedność wielości w konflikcie i współpracy

Jerzy Zdanowski, Mniejszości etniczno-religijne Bliskiego Wschodu: strategie przetrwania w XX w.

Magdalena Kubarek, Nahnu kulluna Libijjun – „Wszyscy jesteśmy Libijczykami”. Tuaregowie jako przedmiot asymilacyjnej polityki władz w Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej

Mustafa Switat, Zróżnicowanie etniczno-religijne ludności a modernizacja społeczno-gospodarcza w krajach Zatoki Perskiej

Roman Sławiński, Etnosy na Tajwanie

Adam W. Jelonek, Naród i etnoregionalizmy w Tajlandii

Ewa Trojnar, Budowa państwa w warunkach wieloetniczności. Przypadek Malezji

Krystian Wiciarz, Decentralizacja i autonomia a mniejszości etniczne w Indonezji

Joanna Wardęga, Budowanie jedności narodowej w praktyce – Letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008 r.

Zuzanna Grüner, Zainichi – „Niewidzialni ludzie”. Sytuacja mniejszości koreańskiej w Japonii

Robert Piętek, Chrześcijaństwo, modernizacja i państwo w dawnym Kongu

Krzysztof Bielecki, Wspólnota religijno-etniczna Kimbangistów a procesy modernizacji w Demokratycznej Republice Konga

Jakub Kościółek, Polityka państwa wobec muzułmanów a relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w Kenii

Diana Wolańska, Rwanda – Od konfliktu etnicznego do ludobójstwa


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2011 (The United States and religion)

Spis treści:

Patrick Allitt, Catholicism in The United States: Between liberalism and conservatism

Stephen Barr, Evolution, Darwin, and catholic belief

Mark Blitz, Some notes on religion and democratic liberty

Andrzej Bryk, Romantic theopolitical testament – Richard J. Neuhaus and the american city of man

Spasimir Domaradzki, Religion and american foreign policy: Contesting the obvious

John Hayes, From christ-haunted region to anomic anyplace: Religion in the 20th century south

David Lorenzo Izquierdo, Ethics, tradition and religion

Christopher Lazarski, Enemies or allies: Liberalism and catholicism in Lord Acton’s thought

Leonard Leo, Religion, religious freedom, and the american politicial tradition

Harvey C. Mansfield, Providence and democracy

Wilfred M. McClay, The place of religion in the American public square: Christianity, civil religion, and the enduring contribution of Richard John Neuhaus

Alan Mittleman, The theological-political predicament of American Jewry

Marta Młodzianowska, Religion and religiosity in The United States

Robert Uberman, Why values are precious?

George Weigel, The end of the Bernardin era

Catherine H. Zuckert, Musings on mortality


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2011 (Konflikty i współpraca we współczesnych stosunkach międzynarodowych)

Spis treści:

Justyna Chucherko, Znaczenie dla stosunków Polsko-Rosyjskich Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych

Jan Czaja, Dwudziestolecie traktatów Polsko-Niemieckich. O historii i teraźniejszości: Refleksje posła-sprawozdawcy w procecie ratyfikacyjnym

Erhard Cziomer, Katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie i jej polityczno - gospodarcze następstwa w Niemczech

Anna Diawoł, Maroko – Uprzywilejowany partner Unii Europejskiej

Sandra Fiałek, Rynek handlu kwotami emisyjnymi na przykładzie Unii Europejskiej

Paulina Habas, Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w XXI w.

Marcin Lasoń, Stanowisko wybranych partii politycznych w sprawie udziału Wojska Polskiego w operacji ISAF w Afganistanie

Magdalena Modrzejewska, Anarchistyczna Utopia. Czy Somalia ma się lepiej bez struktur państwowych?

Anna Piziak-Rapacz, Wyzwania w dostosowaniu się Polski do wymogów polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Jakub Stankiewicz, Kontrowersje Polsko-Niemieckie wokół modyfikacji mechanizmu decyzyjnego UE w Traktacie Lizbońskim

Magdalena Ślusarczyk, Wpływ światowego kryzysu na gospodarkę małego kraju. Przypadek Słowenii

Katarzyna Vanevska, Globalizacja a budowanie tożsamości mniejszości narodowej w kraju wieloetnicznym na przykładzie Mniejszości Romskiej w Rebublice Macedonii


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2011 (Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej)

Spis treści:

Maria Marczewska-Rytko, Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu

Hieronim Kubiak, Janusowe oblicza populizmu

Katarzyna Żukrowska, Kryzys 2007/2008+ a poszerzenie pojęcia populizmu w ekonomii – Hasłowość, instrumentalność, skuteczność

Erhard Cziomer, Populizm – rola i znaczenie polityczne w Niemczech

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Aktywność polityczna NPD we wschodnich krajach związkowych RFN

Beata Molo, Niemcy między populizmem a islamofobią

Aleksandra Moroska-Bonkiewicz, Prawicowy populizm w Holandii – Lista Pima Fortuyna i Partia na Rzecz Wolności. Kontynuacja czy zmiana?

Tomasz Młynarski, Nicolas Sarkozy – Charyzmatyczny pragmatyk czy populista w nowym stylu?

Anna Paterek, Między populizmem, niemieckim szowinizmem i austriackim patriotyzmem – Jörg Haider i FPÖ

Marcin Lasoń, Eurosceptycyzm jako przejaw populizmu w praktyce politycznej III RP

Mieczysław Stolarczyk, Prawicowy populizm w Polsce jedną z barier na drodze do poprawy stosunków Polsko-Rosyjskich

Łukasz Stach, Środkowoeuropejscy populiści trzymają się mocno? Populizm w Czechach, na Słowacji i Węgrzech

Dominika Kasprowicz, Natasza Styczyńska, Charyzmatyczni przywódcy i obietnice odnowy–populizm na przykładzie Bułgarii i Rumunii

Ewa Bujwid-Kurek, Populizm w państwach Bałkanów Zachodnich

Beata Pomykalska, Populizm jako czynnik zakłócający demokratyczną transformację Bośni i Hercegowiny

Joachim Diec, Antyzachodni populizm w Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna

Kazimierz Kraj, Znaczenie populizmu w wewnętrznej i zagranicznej polityce Rosji w XXI w.

Wira Burdiak, Jurij Makar, Populizm w działalności ukraińskiej elity politycznej

Michał Chorośnicki, Tea Party jako prawicowy odłam Republikanów

Tadeusz Paleczny, Populizm w Ameryce Łacińskiej


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2011 (Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011) Marczewska-Rytko, Maria; Kubiak, Hieronim; Żukrowska, Katarzyna; Cziomer, Erhard; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Molo, Beata; Moroska-Bonkiewicz, Aleksandra; Młynarski, Tomasz; Paterek, Anna; Lasoń, Marcin; Stolarczyk, Mieczysław; Stach, Łukasz; Kasprowicz, Dominika; Styczyńska, Natasza; Bujwid-Kurek, Ewa; Pomykalska, Beata; Diec, Joachim; Kraj, Kazimierz; Burdiak, Wira; Makar, Jurij; Chorośnicki, Michał; Paleczny, Tadeusz; Murzańska, Aleksandra; Bujwid-Kurek, Ewa; Bujwid-Kurek, Ewa; Piziak-Rapacz, Anna; Habas, Paulina; Cziomer, Erhard; Bednarczyk, Bogusława
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2011 (Konflikty i współpraca we współczesnych stosunkach międzynarodowych)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011) Chucherko, Justyna; Czaja, Jan; Cziomer, Erhard; Diawoł, Anna; Fiałek, Sandra; Habas, Paulina; Lasoń, Marcin; Modrzejewska, Magdalena; Piziak-Rapacz, Anna; Stankiewicz, Jakub; Ślusarczyk, Magdalena; Vanevska, Katarzyna; Bainczyk, Magdalena; Khalifa, Jasmin; Mäkinen, Harri; Milenković-Kerković, Tamara; Fałowski, Janusz; Banach, Marian; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Kubiak, Hieronim; Bednarczyk, Bogusława; Bednarczyk, Bogusława
  Prezentowany tom „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką nowych zagrożeń i wyzwań, stanowiących tło współczesnych stosunków międzynarodowych, zarówno w kontekście konfliktów, jak i współpracy.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2011 (The United States and religion)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011) Bryk, Andrzej; Allitt, Patrick; Barr, Stephen; Blitz, Mark; Domaradzki, Spasimir; Hayes, John; Hayes, John; Izquierdo, David Lorenzo; Lazarski, Christopher; Leo, Leonard; Mansfield, Harvey C.; McClay, Wilfred M.; Mittleman, Alan; Młodzianowska, Marta; Uberman, Robert; Weigel, George; Zuckert, Catherine; Neuhaus, Richard; Bryk, Andrzej; Bednarczyk, Bogusława
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2011 (Mniejszości etniczno-religijne a modernizacja w krajach Azji i Afryki)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011) Zdanowski, Jerzy; Tokarski, Stanisław; Kubarek, Magdalena; Switat, Mustafa; Sławiński, Roman; Jelonek, Adam W.; Trojnar, Ewa; Wiciarz, Krystian; Wiciarz, Krystian; Wardęga, Joanna; Grüner, Zuzanna; Piętek, Robert; Bielecki, Krzysztof; Kościółek, Jakub; Wolańska, Diana; Lipa, Michał; Świtalski, Piotr; Bakalarska, Malwina; Tokarski, Ryszard; Zdanowski, Jerzy; Bednarczyk, Bogusława
  Kolejny numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”, poświęcony krajom Afryki i Azji, pokazuje relacje między wspólnotami etniczno-religijnymi a państwem oraz charakteryzuje zmiany społeczne i kulturowe, jakie następują w obrębie tych wspólnot pod wpływem przemian modernizacyjnych. Samego słowa „modernizacja” nie należy rozumieć w odniesieniu do teorii modernizacji, oznaczającej upodobnianie się społeczeństw azjatycko-afrykańskich do zachodnich, lecz jako zmianę społeczno-kulturowego status quo w ogóle. To, że społeczeństwa Azji i Afryki są wieloetniczne i wieloreligijne jest powszechnie znane po dziesiątkach lat badań; równie dobrze znany jest fakt, że w państwach Azji i Afryki zachodzą obecnie poważne przemiany.