Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2012

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XV, 2012

Spis treści:

Karol Łopatecki, Koronne artykuły wojskowe w okresie interregnum p o śmierci Zygmunta Augusta

Waldemar Bednaruk, Z podatkami lub bez. Dwie odmienne wizje reformowania państwa prezentowane przez szlachtę chełmską i lubelską w dobie sejmu konwokacyjnego z 1764 roku

Paweł Cichoń, Droga do zawodu sędziego w Księstwie Warszawskim

Grzegorz Smyk, Senat Rządzący jako organ kontroli i nadzoru administracji Cesarstwa Rosyjskiego

Justyna Bieda, Joanna Machut-Kowalczyk, Doradca i opiekun przydany w świetle Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego - podobieństwa i różnice

Tomasz Kubicki, Ustalanie tożsamości stron w świetle obowiązujących na ziemiach Królestwa Polskiego w XIX wieku przepisów notarialnych i hipotecznych a praktyka

Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Monika Strzelecka, Struktura organów spółdzielni w świetle przepisów ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach na przykładzie Spółdzielni Spożywczej Pracowników Państwowych i Komunalnych w Końskich

Justyna Bieda, Katarzyna Rydz-Sybilak, Kształtowanie się instytucji odpowiedzialności posiłkowej na ziemiach polskich w prawie karnym skarbowym do 1936 r.

Michał Nowakowski, Problem konstytucyjności administracyjnego sądownictwa ubezpieczeń społecznych

Edyta Kurkowska, Podstawy prawne organizacji i zasady postępowania w sądownictwie Polskiego Państwa Podziemnego

Mikołaj Tyrchan, Nauki historycznoprawne w latach 70. XX w.-rozwój badań i międzynarodowych kontaktów, główne publikacje naukowe


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XV
    (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012) Łopatecki, Karol; Bednaruk, Waldemar; Cichoń, Paweł; Smyk, Grzegorz; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kubicki, Tomasz; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Strzelecka, Monika; Rydz-Sybilak, Katarzyna; Nowakowski, Michał; Kurkowska, Edyta; Tyrchan, Mikołaj; Lewandowska-Malec, Izabela; Matuszewski, Jacek; Malec, Jerzy