Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2021

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021, nr 2 (XVIII), Globalne wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021) Bednarczyk, Bogusława; Czermińska, Małgorzata; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Mrowicki, Marcin; Majchrowska, Elżbieta; Ludwikowski, Rett R.; Kraśnicka, Izabela; Siejak, Paweł; Czachor, Rafał
  Z wprowadzenia: "Nie ma wątpliwości, że globalizacja zmieniła współczesny świat. Zapewnia szereg korzyści, ale wiąże się również z konsekwencjami gospodarczymi, politycznymi i kulturowymi, wśród których trudno nawigować. Ponieważ globalizacja będzie dalej wpływać na interakcje na całym świecie w obszarze handlu, technologii i kultury, konieczne jest właściwe rozumienie wiążących się z nią korzyści i wyzwań. Prezentowany tom „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką nowych zagrożeń i wyzwań dla współczesnej demokracji, związanych z kryzysem cywilizacji, a przede wszystkim z kryzysem relacji międzyludzkich. Dwie pierwsze dekady XXI w. nacechowane zostały wieloma determinantami silnie destabilizującymi relacje międzypaństwowe, a nawet oddziałującymi destrukcyjnie na kształt stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym i globalnym. Zamieszczone w niniejszej publikacji artykuły mają charakter interdyscyplinarny i ukazują globalne zmiany i zagrożenia z różnych perspektyw badawczych. Pozwala to na szerszą analizę pozbawioną jednorodnego, a tym samym zawężonego spojrzenia. Autorzy reprezentują różne środowiska, zarówno akademickie, jak i pozaakademickie, a w swoich refleksjach oscylują wokół szerokiego wachlarza wyzwań społecznej globalistyki u progu trzeciej dekady XXI wieku."(...)
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021, nr 1 (XVIII), Donald Trump’s Presidency – the Unfinished Rebellion
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021) Bryk, Andrzej; Rabkin, Jeremy; Sadowski, Mirosław Michał; Dadak, Kazimierz; Domaradzki, Spasimir; Wolfe, Christopher
  From introduction: "Donald Trump’s one term presidency is over. Its end coincided with the COVID-19 pandemic which shook not only the health but politics as well and forced everyone to ask a question how it warped perceptions of the American electorate as far as successes and failures of Trump’s presidency were concerned. One could also easily define the election of 2020 as a referendum over Trump himself, a man who had, as someone said “an exhausting penchant for saying the wrong things” at the wrong time, including the pandemic time, in much the same way as his rival Joe Biden had a life-long penchant for gaffes. But whatever Trump’s individual faults and merits, his victory was a consequence of a growing sense of destabilisation, breakdown of solidarity, growing ‘homelessness’ of millions of people in response to liberal globalism’s dysfunctions and a corresponding rise of the so-called “populist” rebellions. They caught global liberal establishment firmly entrenched both internationally and in their own countries by surprise provoking vitriolic attacks causing deep polarizations especially in America divided against itself as never before."(...)