Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2012

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2012

Spis treści:

Jerzy Konieczny, O pojęciu bezpieczeństwa

Jan Czaja, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Zmiana szyldu czy nowa odsłona?

Krzysztof Danielewicz, Charakterystyka rozpoznania w operacji typu COIN

Tomasz Młynarski, Rosyjska „geopolityka rurociągów" dwadzieścia lat po rozpadzie ZSRR

Maciej Milczanowski, Contemporary conflict management and peace in the lands of ziggurats and pyramids

Artur Jasiński, Współczesne miasta a terroryzm: stalowy pierścień wokół centrum Londynu

Andrzej Sęk, Małgorzata Popiało, Aby molestowanie seksualne w szkole nie stało się normą


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2012

Spis treści:

Michał Chorośnicki, Problemy energetyki atomowej w Unii Europejskiej

Łukasz Gacek, Soft power w polityce gospodarczej Chin wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej

Wiesław Szot, Bioterroryzm a bezpieczeństwo w dobie globalizacji

Ryszard Hać, Problemy funkcjonowania współczesnego lotnictwa państwowego. Proponowany kierunek zmian

Mirosław Kwieciński, Procesowe i systemowe ujęcie procesu zarządzania bezpieczeństwem

Janusz Liber, Zapobieganie stratom jako element zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw sektora FMCG


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2012

Spis treści:

Łukasz Sendek, Strategia Unii Europejskiej wobec regionu Morza Śródziemnego w kontekście walki z terroryzmem

Jerzy Dereń, Standaryzacja w siłach zbrojnych sojuszu w aspekcie procesu planowania obronnego NATO

Kazimierz Kraj, Wojny asymetryczne czy miatieżewojna Jewgienija Messnera zagrożeniem dla bezpieczeństwa w XXI wieku

Mariusz Kusion, Boko Haram – od lokalnej sekty do międzynarodowej organizacji terrorystycznej?

Mateusz Kolaszyński, Kontrola zewnątrzadministracyjna nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych

Marta Woźniak, Bernard Maj, Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009–2010


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2012

Spis treści:

Agnieszka Choromańska, Monika Porwisz, Tryb postępowania w sprawach o przestępstwa z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Artur Budzowski, Zarządzanie bezpieczeństwem produktów kosmetycznych w świetle nowych przepisów unijnych

Piotr Raźniak, Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce

Małgorzata Czermińska, Wspólnotowy system celny i miejsce Polski w jego strukturach po akcesji do Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo granicznego ruchu towarowego w UE

Waldemar Kozaczyński, Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo człowieka

Tadeusz Rotter, Służba zawodowa kobiet w Wojsku Polskim (problemy psychologiczne)

Magdolna Láczay, Key Issues in the Higher Education of Civil Security and Property Protection


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3, 2012
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012) Sendek, Łukasz; Dereń, Jerzy; Kraj, Kazimierz; Kusion, Mariusz; Kolaszyński, Mateusz; Woźniak, Marta; Maj, Bernard; Wybranowski, Dariusz; Chodyński, Andrzej; Wolańska, Diana; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 1, 2012
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012) Konieczny, Jerzy; Czaja, Jan; Danielewicz, Krzysztof; Młynarski, Tomasz; Milczanowski, Maciej; Jasiński, Artur; Sęk, Andrzej; Popiało, Małgorzata; Depo, Jerzy; Ciechanowski, Grzegorz; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 2, 2012
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012) Chorośnicki, Michał; Gacek, Łukasz; Szot, Wiesław; Hać, Ryszard; Kwieciński, Mirosław; Liber, Janusz; Wojtycza, Janusz; Lasoń, Marcin; Ibek, Anna; Budzowski, Klemens
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 4, 2012
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012) Choromańska, Agnieszka; Porwisz, Monika; Budzowski, Artur; Raźniak, Piotr; Czermińska, Małgorzata; Kozaczyński, Waldemar; Rotter, Tadeusz; Láczay, Magdolna; Stańczyk, Jerzy; Domin-Kuźma, Agnieszka; Budzowski, Klemens