Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2005

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2005
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005) Nowak, Marek; Tarno, Jan Paweł; Wyporska, Joanna; Lewandowska-Malec, Izabela; Możdżeń-Marcinkowski, Michał; Czaja-Hliniak, Irena; Wolański, Robert; Aleszczyk, Józef; Cisowska-Mleczek, Katarzyna; Piocha, Stanisław; Dyczkowska, Joanna; Wierzbińska, Halina; Juruś, Dariusz; Stec, Piotr; Antoniuk, Jarosław R.; Mitev, Krasimir; Banasik, Katarzyna
    Ze wstępu: "Przekazywany do rąk czytelników zeszyt zawiera głównie prace naukowe pracowników Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej. Prezentowany zbiór obejmuje szerokie spektrum zagadnień, w których podejście z natury analityczne łączy się, zgodnie z tendencją nauki współczesnej, z próbą syntezy - ujmowania w całość zjawisk stanowiących rzeczywiście lub pozornie odrębne byty. Tom został pomyślany jako zbiór rozpraw, materiałów, komunikatów w zakresie nauk prawnych (por. np. interesujący artykuł Krasimira Miteva Exemption clauses in contracts: historical and comparative law analysis), administracji publicznej, finansów publicznych oraz w pewnym stopniu myśli społeczno-politycznej. Duże zróżnicowanie tematyczne stanowi wynik osobistych zainteresowań autorów, stale poszerzanej współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, jak również rozwoju naszego Wydziału."(...)