Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2005

Abstrakt
Ze wstępu: "Przekazywany do rąk czytelników zeszyt zawiera głównie prace naukowe pracowników Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej. Prezentowany zbiór obejmuje szerokie spektrum zagadnień, w których podejście z natury analityczne łączy się, zgodnie z tendencją nauki współczesnej, z próbą syntezy - ujmowania w całość zjawisk stanowiących rzeczywiście lub pozornie odrębne byty. Tom został pomyślany jako zbiór rozpraw, materiałów, komunikatów w zakresie nauk prawnych (por. np. interesujący artykuł Krasimira Miteva Exemption clauses in contracts: historical and comparative law analysis), administracji publicznej, finansów publicznych oraz w pewnym stopniu myśli społeczno-politycznej. Duże zróżnicowanie tematyczne stanowi wynik osobistych zainteresowań autorów, stale poszerzanej współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, jak również rozwoju naszego Wydziału."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska