Muzułmańska chusta a idea laickości we współczesnej Francji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Wprowadzenie zasady rozdziału Kościoła od państwa na podstawie prawa z 9 grudnia 1905 roku we Francji zostało poprzedzone długotrwałą debatą polityczną środowisk świeckich i katolickich. O fundamentalnym znaczeniu koncepcji republiki laickiej we francuskiej doktrynie politycznej świadczy również umieszczenie jej w preambułach zarówno Konstytucji IV Republiki z 1946 r., jak i V Republiki z 1958 r., gdzie podkreślono, że Francja jest państwem niepodzielnym, świeckim, demokratycznym i socjalnym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 3, s. 261-276.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska