Wspólnota religijno-etniczna Kimbangistów a procesy modernizacji w Demokratycznej Republice Konga

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Współczesna Afryka boryka się z poważnymi i wielorakimi problemami, których korzenie tkwią w czasach kolonialnej dominacji Europejczyków. Widać to również w przypadku Demokratycznej Republiki Konga, w której skumulowały się bolączki trapiące cały kontynent. Anarchia, wojna domowa i destabilizacja struktur władzy każdego szczebla – to stały element krajobrazu politycznego DRK również w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. W procesie rozwoju kraju ważną rolę odgrywa Kościół kimbagistów (EJCSK). Szczególnie warte uwagi są jego inicjatywy urbanistyczne, na przykład projekty dotyczące miasta Nkamba oraz osiedla mieszkaniowego Nkendolo. Mimo iż kimbangizm w dłuższej perspektywie czasowej był daleki od aspiracji związanych z partycypowaniem we władzy państwowej, to przez swoje oddziaływania, deklaracje i inicjatywy, w istotny sposób wpływa na postawy wielu jednostek i wspólnot etnicznych, głównie BaKongo. Kościół oddziałuje także na instytucje oraz osoby publiczne mające wpływ na kształtowanie tożsamości ogólnokongijskiej, a więc na tych, których aktywność skupia się wokół wyzwań modernizacyjnych oraz tych, które uczestniczą w wydarzeniach specyficznych dla kontynentu i niepodległej Demokratycznej Republiki Konga.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 1, s. 203-224.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska