Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Dzisiejsza sytuacja kulturowa Szwajcarii jest po części odzwierciedleniem jej położenia geograficznego (pośrodku centralnego masywu Alp, w którym pojawiały się grupy ludności mówiące różnymi językami) oraz liczącej dwa tysiące lat historii. Pomijając czasy najdawniejsze, można powiedzieć, że już od 1291 r., czyli od pierwszego etapu formowania się Konfederacji, kształtowała się tu tradycja układania stosunków pomiędzy sąsiadującymi ze sobą grupami o różnym rodowodzie kulturowym, a zwłaszcza germańskimi i romańskimi. Jednak wówczas Konfederacja nie była jeszcze wielojęzyczna, lecz niemieckojęzyczna. Relacje i spory między pierwszymi kantonami - członkami Konfederacji a Habsburgami, były wyłącznie regionalnym konfliktem wewnątrzniemieckim. Podczas pierwszej swej wędrówki na Południe, na obszary łacińsko-romańskie, ci pierwotni Szwajcarzy zastane tam ludy czynili swoimi poddanymi."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2005, nr 4, s. 89-111.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska