Uwarunkowania procesu zarządzania strategicznego : modele, strategie, informacja

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2002
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-916758-3-1
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Silę każdej organizacji determinują z jednej strony warunki, w których funkcjonuje (czas, miejsce, zasoby), z drugiej zaś jej możliwości i umiejętności wpływania na kształtowanie rzeczywistości. Pojawia się pytanie, jakim problemom będzie musiała sprostać ludzkość w bliższej i dalszej przyszłości i jak dalece będą się one różnić od znanych dotychczas. Obecne tempo i charakter zmian otaczającej nas rzeczywistości są nieporównywalnie szybsze i gwałtowniejsze od tych, które zachodziły w historii ludzkości. A. Toffler [60, s. 20-22], analizując rozwój społeczeństw na przestrzeni dziejów od dających się określić początków ich organizowania się aż do czasów współczesnych, podzielił ostatnie 50 tysięcy lat istnienia ludzi na Ziemi na okresy odpowiadające życiu jednego pokolenia i otrzymał około 800 takich okresów, z których aż 650 ludzkość spędziła w jaskiniach. Dopiero w ostatnich 70 okresach pismo umożliwiło komunikowanie się między pokoleniami, a przez zaledwie 6 dysponowano drukiem. W ostatnich czterech nauczono się precyzyjnie mierzyć czas, a w dwóch w powszechnym użyciu jest silnik elektryczny. 80-90% osiągnięć nauki przypada na okres życia jednego pokolenia. W tym to pokoleniu odnotowuje się najbardziej znaczące osiągnięcia w podstawowych dziedzinach egzystencji ludzkiej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska