Kua Takoto Te Manuka: Meeting the Challenges of New Zealand’s Contemporary Strategic Environment

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawiono ramy systemu bezpieczeństwa narodowego Nowej Zelandii w obszarze reagowania na najważniejsze wydarzenia związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwem państwa. Autor analizuje, w jaki sposób kontekst strategiczny polityki Nowej Zelandii wpływa na jej podejście do bezpieczeństwa narodowego oraz jak rząd definiuje bezpieczeństwo narodowe. Główne wydarzenia związane z bezpieczeństwem narodowym, takie jak trzęsienia ziemi w Christchurch w latach 2010–2011, zamachy na meczety tamże, erupcja wulkanu Whaakari na wyspie White oraz reakcja na COVID-19, zostały tak przedstawione, by podkreślić złożoność środowiska bezpieczeństwa narodowego Nowej Zelandii od września 2001 r. Artykuł zakończono wskazaniem korzyści wynikających ze skonsolidowania strategii bezpieczeństwa narodowego dla systemu bezpieczeństwa Nowej Zelandii.
This article introduces New Zealand’s national security framework for responding to significant security events. It examines how New Zealand’s strategic context influences its approach to national security and how the government defines national security. The major national security events of 2010/2011 Christchurch Earthquakes, Christchurch Mosque Shootings, Whakaari/White Island eruption and COVID-19 Response are introduced to demonstrate the complexity of New Zealand’s security environment since September 2001. Finally, the article concludes by examining the benefits of a consolidated national security strategy to New Zealand’s national security system.
Dieser Text erläutert den nationalen Sicherheitsrahmen in Neuseeland, um das Land gegen wesentliche Sicherheitsbedrohungen zu wappnen. Er untersucht, ob der strategische Kontext Neuseelands den Umgang mit der nationalen Sicherheit beeinflusst und wie die Regierung nationale Sicherheit definiert. Die wichtigsten nationalen Zwischenfälle im Bereich der Sicherheit, d.h. die Erdbeben in Christchurch 2010/2011, den Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, der Whakaari/White Island-Ausbruch und die Reaktion auf die COVID-19-Pandemie werden erörtert, um die Komplexität des neuseeländischen Sicherheitsumfelds seit September 2001 zu veranschaulichen. Der Text endet mit einer Erläuterung der Vorteile einer konsolidierten nationalen Sicherheitsstrategie für das nationale Sicherheitssystem Neuseelands.
В статье изложена структура системы национальной безопасности Новой Зеландии в области реагирования на наиболее важные события, связанные с угрозами госу- дарственной безопасности. Автор анализирует, каким образом стратегический кон- текст политики Новой Зеландии влияет на ее подход к национальной безопасности и как правительство определяет национальную безопасность. Основные события, связанные с национальной безопасностью, такие как землетрясения в Крайстчерче в 2010–2011 гг., взрывы в мечетях, извержение вулкана Вакари на острове Уайт и меры реагирования на КОВИД-19, были изложены таким образом, чтобы подчер- кнуть многогранность проблем национальной безопасности Новой Зеландии после 11 сентября 2001 года. В итогах статьи были указаны преимущества консолидации стратегии национальной безопасности для системы безопасности Новой Зеландии.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 3, s. 141-153.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska