Adaptacja rozważań nauk o zarządzaniu o kulturze organizacyjnej do teorii i praktyki naukowych dociekań familiologii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Celem niniejszej pracy jest analiza działań zmierzających do adaptacji dorobku naukowego nauk o zarządzaniu do potrzeb intensywnie rozwijających się w ostatnich latach w Polsce nauk o rodzinie. Jest to przedsięwzięcie szczególnie istotne w obliczu starań środowiska naukowego o uznanie familiologii za odrębną dyscyplinę naukową. Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest adaptacja dla potrzeb nauk o rodzinie dorobku naukowego nauk o zarządzaniu, traktującego o kulturze organizacyjnej. Pierwszą kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest odpowiedź na pytanie, czy nauki o zarządzaniu mogą być pomocne w pogłębianiu wiedzy o rodzinie i czy rodzinę można traktować jako organizację."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2010, nr 3, s. 117-126.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska