Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów zabudowanych i zurbanizowanych dawnych miast przemysłowych w regionie wschodnim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
0071-674X
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The main goal of the conducted research was to get to know and assess the impact of socioeconomic changes after 1989 on city space development in 26 monofunctional cities of the Eastern Region in market economy conditions. In this research the definition of monofunctional cities refers to industrial cities. In to account has been taken changes of functional o rganization in the cities, i.e. changes of structure of built-up areas and urban areas for th e years 2002-2010.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia 2014, Vol. LV, s. 35-60.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska