Boko Haram - od lokalnej sekty do międzynarodowej organizacji terrorystycznej?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Boko Haram to salaficka sekta dżihadystów, powstała około 2002 r. w północno-wschodniej Nigerii. Od 2010 r. dynamicznie rozwija nie tylko działalność misyjną, ale i przeprowadza brutalne zamachy na nigeryjskich chrześcijan i władze. Boko Haram często określa się mianem „afrykańskich (nigeryjskich) talibów”, ponieważ jej członkowie żądają proklamowania szariatu w całym kraju i kontestują wszystko, co wiąże się z zachodnią kulturą (np. model ustroju, nauczania, teoria Darwina). Sekta zyskuje coraz większą popularność wśród ubogich muzułmanów rozczarowanych biedą i nieudolnymi rządami. Coraz częściej także spekuluje się, że Boko Haram stwarza poważne zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa lokalnego, ale i międzynarodowego, zwłaszcza gdy potwierdzenie znajdą powiązania sekty z aparatem państwowym, przestępczością zorganizowaną, ale również Al-Kaidą i Al-Shabaab.
Boko Haram is a jihadist Salafi sect which was formed around 2002 in northeastern Nigeria. Since 2010 the sect has rapidly expanded not only its missionary activity but has also brutally attacked Nigerian authorities as well as Christians. Boko Haram is often called the “African (Nigerian) Talibans” because its members insist on an implementation of the Sharia Law all over the country and reject everything which is related to the European culture (democracy, Darwin’s theory, the way of education). As a lot of Muslims perceive the sect as the best solution for Nigerian poverty, the lack of opportunities and incompetent governments, Boko Haram is gaining more and more popularity. There are increasing speculations that Boko Haram is already a serious threat not only in the local or Nigerian dimension but also in the international area because of its alleged links with Al- Qaeda extremists and al-Shebaab.
Боко харам – это салафитская секта приверженцев джихада, основанная в 2002 году в северо-восточной Нигерии. Начиная с 2010 года, наряду с динамичным развитием её проповеднической деятельности, можно наблюдать кровавые те- ракты секты, направленные против нигерийских христиан и представителей властей. Боко харам часто называют «африканским (нигерийским) талиба- ном», так как приверженцы этой секты требуют введения шариата по всей стране и запрещение всего связанного с западной культурой (напр. модель общественного строя, система преподавания, теория Дарвина). Секта стано- вится всё более популярной среди бедных мусульман, разочарованных низким уровнем жизни и неэффективными действиями правительства. Многие эксперты считают, что Боко харам является серьёзной угрозой не только для Нигерии, но и для международной безопасности. Это предположение будет полностью обосновано если удастся найти доказательства связи секты с государствен- ным аппаратом, организованной преступностью, Аль-Каидой и Джамаат Аш- Шабааб.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 3, s. 41-61.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska