Wykorzystanie możliwości telemedycyny oraz teletransmisji w ratownictwie medycznym

Abstrakt
W dobie rozwoju technologicznego telemedycyna przeżywa rozkwit. Możliwości jakie prezentuje aktualny przesył danych w prosty i łatwy sposób wykorzystuje się w postępowaniu przedszpitalnym. Wszystkie wdrażane zmiany śledzone są długoterminowymi badaniami, które mają na celu ocenę skuteczności nowych systemów oraz rozwiązań. Głównym celem telemedycyny oraz teletransmisji jest zaoszczędzenie czasu między przyjazdem na miejsce zdarzenia a transportem poszkodowanego do miejsca rozpoczęcia właściwego leczenia. Zauważając skuteczność jaką niesie za sobą przesył informacji debatuje się nad innymi możliwościami wykorzystania teletransmisji w warunkach ambulatoryjnych.
The main aim of the article is to estimate usefulness and capabilities of telemedicine and teletransmission in prehospital healthcare. Real time medical consultation proves to be useful in variety of cases. Possibility to cosult medical procedures with specialists distant from accident place, gives new opportunities for paramedics to improve prehospital healthcare. Throughout the article there are given few examples of how telemedicine can have impact on early diagnosis and further procedures including transporting patients straight to institution corresponding to their health state. Every action taken with capabilities of telemedicine saves time from door to needle leading to better results in patient survivability and recovery.
Opis
Praca studenta Ratownictwa Medycznego podlegająca obowiązkowi upublicznienia
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska