Rola Niemiec w polityce zagranicznej Polski na początku XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: (...) "Celem niniejszego opracowania jest ukazanie głównych uwarunkowań i najważniejszych przejawów mniejszej (deklarowanej) roli Niemiec w polityce zagranicznej Polski na początku XXI w. w stosunku do ostatniej dekady XX w. Ze względu na ograniczenia dotyczące objętości tekstów, pragnę jedynie zasygnalizować kilka najważniejszych spraw związanych z polityczną rolą Niemiec w polskiej polityce zagranicznej, szczególnie w okresie od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Hipoteza badawcza zawarta jest w następującym stwierdzeniu: W latach 90. XX w. Niemcy były najważniejszym partnerem Polski, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej, jak i politycznej." (...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 4, s. 303-324.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska