Samorząd gminny w Polsce a i w Niemczech. Wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Losy samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech kształtowały się odmiennie w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. W latach 1918- 1939 w Polsce funkcjonował samorząd terytorialny, początkowo według systemów pozaborczych. Pierwsza konstytucja II Rzeczypospolitej (II RP) z 17 marca 1921 roku zagwarantowała powołanie szerokiego samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach ówczesnego podziału terytorialnego kraju: w gminach, powiatach i województwach."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 2, s. 27-36.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska