Procesy globalizacji i metropolizacji a rozwój miasta

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Ujawniające się u schyłku XX wieku procesy globalizacji i metropolizacji, szczególnie w odniesieniu do miast, każą nieco inaczej popatrzeć na możliwości ich rozwoju w wieku XXI. Globalizacja jest procesem globalnego a więc ponadnarodowego postrzegania zjawisk głównie gospodarczych, ale także i społecznych. Charakteryzuje się: przepływem kapitału i umiędzynarodowieniem rynku pracy, co powoduje, że siła robocza staje się zasobem światowym i następuje rozwój międzynarodowych korporacji, kierujących się własną strategią i działających w warunkach silnej konkurencji (Jałowiecki 1999). Z kolei metropolizacja jest jakby rozwinięciem urbanizacji i oznacza proces przejmowania przez niektóre większe miasta, kierowniczej roli w zarządzaniu gospodarką która przekształca się z typowo wytwórczej (produkcyjnej) do skierowanej bardziej na usługi i to na te bardziej rozwinięte (wyższe) i mające co najmniej ponadlokalny charakter. Stąd możemy wyróżnić metropolie globalne, krajowe i regionalne."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 181-191.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska