Prywatyzacja w ochronie zdrowia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Instytucja, zwana w PRL „służbą zdrowia”, stanowiła zorganizowaną część administracji państwowej, gdzie zgodnie z koncepcją obywatelskiego prawa do świadczeń zdrowotnych, zapewniano całej ludności opiekę zdrowotną finansowaną z budżetu państwa. W 1989 r. wraz z transformacją systemu politycznego rozpoczęto dyskusję nad reformą zdrowotną. Uchwalenie w 1991 r. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej pozwalało na przeobrażenia w państwowym i prywatnym sektorze ochrony zdrowia. Ustawodawca wykluczył wówczas monopol państwa na zakładanie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2007, nr 1, s. 113-131.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska