Few aspects regarding the supremacy of the Romanian Constitution

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The scientific basis of the supremacy of the Constitution is an important issue of the practice and theory of constitutionality. This preoccupation is related to the role of the Constitution in the normative system, in the hierarchization of the norms, as well as to the place of the constitutional law in the legal system. The supremacy of Constitution has as main consequence the compliance of entire law with the constitutional norms. Guaranteeing of the observance of this principle is essential for the rule of law, is primarily an attribute of the Constitutional Court of Romania, but also an obligation of the legislator to receive by texts adopted, within its content and form, the constitutional norms.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2020, nr 1, s. 79-87.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska