Cmentarze wirtualne - przemiany chińskich tradycji pogrzebowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, w chińskich tradycjach pogrzebowych nastąpiły radykalne zmiany. Dotyczyły one zarówno samych pogrzebów, jak i obchodzenia tradycyjnego święta zmarłych. W przypadku pogrzebów, dostępne są dziś coraz nowsze ich formy, które mają zastąpić chowanie zwłok do ziemi, a święto zmarłych wprowadzono niedawno również do Internetu. Zmiany te nastąpiły pod wpływem prowadzonej przez władze kampanii pt. „reforma pogrzebów” (binzang gaige). Jej uzasadnieniem jest rosnąca liczba ludności, niedostatek ziemi uprawnej, troska o ochronę środowiska. Podstawą ideologiczną reformy pogrzebów jest jednak walka przeciwko tradycji, określonej jako „zła”. Kampanię tą można odczytać jako potężne uderzenie w konfucjański kult zmarłych i jako wysiłek w kierunku zniszczenia wielkiej rodziny, która stanowiła podstawową jednostkę tradycyjnego, konfucjańskiego społeczeństwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 1, s. 85-92.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska