Hiperkaliemia leczenie przedszpitalne i szpitalne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Potas należy do jednych z najważniejszych kationów wewnątrzkomórkowych, który w dużej mierze reguluje równowagę kwasowo-zasadową. Spośród wszystkich zaburzeń elektrolitowych nadmiar potasu może w najszybszym tempie doprowadzić do groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. Rozróżniamy trzy rodzaje hiperkaliemii: łagodną (5,5-6 mmol/l), umiarkowaną (6,1-7 mmol/l) i ciężką (≥7 mmol/l). W zależności od rodzaju hiperkaliemii, objawów towarzyszących i klinicznym wyglądzie chorego wdrożyć musimy odpowiednie leki, które uchronią pacjenta przed groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca, które w konsekfencji doprowadzić mogą do śmierci. Do leków takich należą między innymi: salbutamol, furosemid, glukoza z insulina, wodorowęglan sodu, żywice jonowowymienne oraz chlorek wapnia. Kiedy powyższe leki okażą się mało skuteczne jedynym ratunkiem zostaje dializoterapia.
Potassium is the major intracellular cation involved in regulation of acid base balance. From all the electrolyte disturbances overabundance of potassium is associated with higher risk of serious abnormal heart rhythms. Three types of hyperkalemia are recognized: mild (5,5-6 mmol/l), moderate (6,1-7 mmol/l) and critical (≥7 mmol/l). Aspects like type of hyperkalemia, symptoms and the person's condition determine which treatment should be applied to protect the patient from life-threatening cardiac rhythm abnormalities that can eventually lead to death. Salbutamol, furosemide, glucose with insulin, sodium bicarbonate , ion-exchange resins and calcium chloride are potential medicines that can be used to treat hyperkalemia. Dialysis is the only left solution in case of ineffectiveness of medicines mentioned above.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska