Polskie doświadczenia z członkostwa w NATO 15 lat po utworzeniu NACC (Północnoatlantyckiej Rady Współpracy)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Przemiany polityczne w Europie Centralnej i Wschodniej w latach 1998-2001 wywołały bardzo intensywną dyskusję polityczną w Sojuszu Północnoatlantyckim, która zaowocowała otwarciem NATO na dialog z państwami tego obszaru. Krokiem milowym na tej drodze był Szczyt NATO w Rzymie, gdzie w dniu 27 października 1991 r. ogłoszono Rzymską Deklarację o Pokoju i Współpracy. W grudniu 1991 r. polski minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski uczestniczył w Brukseli w pierwszym spotkaniu Północnoatlantyckiej Rady Współpracy - North Atlantic Cooperation Council (NACC), zwołanej w wyniku postanowień Szczytu Rzymskiego. NACC otworzyła okres współpracy NATO z państwami byłego bloku sowieckiego. W kwietniu następnego roku, również w Brukseli, minister Jan Parys i wiceminister Radosław Sikorski uczestniczyli w pierwszym spotkaniu ministrów obrony NACC. NATO próbowało znaleźć formułę współpracy z państwami odzyskującymi suwerenność narodową, dotychczas zdominowanymi lub ujarzmionymi przez Rosję Sowiecką."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 2, s. 101-112.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska