Podmiotowość Watykanu i Stolicy Apostolskiej w prawie międzynarodowym publicznym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Problematyka podmiotowości w prawie międzynarodowym publicznym należy do trudniejszych zagadnień, kodyfikacyjnie nadal nieopracowanych. Wraz z powstaniem Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ (w 1949 r.) Zgromadzenie Ogólne ONZ jako jeden z problemów do skodyfikowania podało Komisji problematykę podmiotowości w prawie międzynarodowym publicznym. Komisja wybierając tematy do opracowania, właśnie podmiotowość odrzuciła, jako powód podając m.in. brak jednolitości w tej materii pośród ówczesnych państw członków społeczności międzynarodowej oraz przedwczesność prób kodyfikacji."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 3, s. 202-210.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska