Mirza Ghulam Ahmad i koncepcja świętej wojny (dżihad) muzułmańskiej wspólnoty Ahmadijja

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Przedmiotem zainteresowania w niniejszym tekście są poglądy i postawa członków muzułmańskiej wspólnoty Ahmadijja odnośnie do kwestii przemocy i walki zbrojnej w imię religii. Wiąże się to ściśle z samą koncepcją „świętej wojny” (dżihad), tak jak jest ona przedstawiona w tekstach źródłowych, Koranie i Tradycji islamskiej, jej rozumieniem zarówno przez samych muzułmanów, jak i ludzi spoza tego systemu wierzeń oraz swoistej interpretacji (reinterpretacji?) dokonanej przez założyciela Ahmadijji, Mirzę Ghulama Ahmada. Przedstawienie jego poglądów wymaga poruszenia kwestii związanych z systemem wartości i wzorców osobowych muzułmanina ahmadi (jak nazywani bywają członkowie wspólnoty). Elementy te były wcześniej przedmiotem moich zainteresowań, co znalazło wyraz w publikacjach. Tutaj, poszerzone i zebrane w sposób wyznaczony przez tematykę tekstu, uległy w pewnej części powtórzeniu, w stopniu koniecznym dla zachowania integralności i czytelności całości."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 2, s. 73-85.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska