Rewitalizacja tradycji w Chińskiej Republice Ludowej i idea harmonijnego społeczeństwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zainicjowanie przez Deng Xiaopinga pod koniec lat 70. procesu „otwarcia na świat” doprowadziło do istotnych przeobrażeń państwa chińskiego. Przyjęcie tzw. Programu Czterech Modernizacji mogło znamionować całkowitą reorientację w zakresie postrzegania dotychczasowego modelu społeczno-ustrojowego. Uwypuklenie znaczenia takich dziedzin, jak rolnictwo, przemysł, obrona narodowa oraz nauka i technika, sprawiło że system gospodarki planowej w ciągu następnych lat był sukcesywnie uzupełniany o elementy charakterystyczne dla gospodarek wolnorynkowych. W tym zestawieniu zauważalny pozostawał brak regulacji dotyczących szeroko pojmowanej sfery ideologicznej. Nic zatem dziwnego, że postulaty środowisk prodemokratycznych, domagające się uzupełnień w ramach wspomnianych modernizacji, spotkały się z natychmiastową ripostą ze strony władz."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 1 s. 157-170.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska