Polish presidency of the EU council: Reactions and opinions in The US

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorka prezentuje obserwacje płynące z analizy relacji amerykańsko-europejskich. Wskazuje, że amerykańskie media pilnie obserwują sytuację w Europie i są zaniepokojone kryzysem sfery euro. Obserwatorzy podkreślają, że proces globalizacji handlu powoduje, iż wszyscy partnerzy stosunków gospodarczych na świecie muszą bacznie obserwować powiązane wzajemnie reakcje międzynarodowych rynków. Należy jednak zauważyć, że Amerykanie są obecnie ukierunkowani głównie na obserwację rynków azjatyckich, przede wszystkim chińskiego, i nie stawiają problemów europejskich na czele listy priorities – celów, które wymagałyby natychmiastowej reakcji. Amerykańskie media dostrzegają też, że polska stabilność ekonomiczna jest niezagrożona i Polska jest jednym z niewielu krajów EU, które pozostając poza strefą euro, wypracowały sobie renomę kraju bezpiecznego dla zagranicznych inwestycji. Mimo uznania znaczenia polskich sukcesów w sprawach ekonomicznych, ze względu na typowy dla Stanów Zjednoczonych „amerykanocentryzm”, amerykańska skłonność do badania zakresu polskiego wpływu na proces decyzyjny w Radzie UE, jest jednak niewielka. Amerykanie są skupieni na własnych interesach, a w zakresie zmian w Europie – zainteresowani głównie przekształceniami strukturalnymi UE po traktacie lizbońskim. Zakres wiedzy w Stanach Zjednoczonych o skomplikowanych mechanizmach sterujących Unią Europejską, a w tym również informacja o znaczeniu polskiej prezydencji w Radzie, pozostaje jednak niewystarczający.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2012, nr 2, s. 97-101.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska