Zarządzanie procesami rynkowymi

Abstrakt
Ze wstępu: "Opracowanie niniejsze przekazywane do rąk czytelników to plon działalności naukowej pracowników Wydziału Zarządzania i Marketingu Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz pracowników innych uczelni z Polski i Europy. Duże zróżnicowanie tematyczne wynika m. in. z rozwoju Uczelni, Wydziału i poszerzenia współpracy krajowej i międzynarodowej z innymi jednostkami naukowymi. Pomimo tego, iż wiele artykułów ze względu na podejmowane w nich problemy trudno jednoznacznie zakwalifikować do jednej wąskiej dziedziny, zdecydowano o podziale materiału na trzy części: zarządzanie, finanse i marketing. O zakwalifikowaniu opracowania do poszczególnych części zadecydowała nie tylko istota rozważanego tematu, ale także często bardzo interesujące i odkrywcze powiązania z innymi dziedzinami szeroko pojętego zarządzania i ekonomii. Stąd też publikacja jest recenzowana przez trzech niezależnych recenzentów."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska