Wpływ organizacji samorządu gospodarczego na rozwój regionów w krajach zachodnich Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Funkcja samorządu gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej, związana z podstawowym celem, jakim jest reprezentacja interesów podmiotów gospodarczych zrzeszonych w jego strukturach organizacyjnych, wydaje się zmieniać w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w demokracjach europejskich. Światowe procesy globalizacyjne oraz proces integracji państw Unii Europejskiej powodują istotne zmiany w sposobie zarządzania organizmem państwa i przejęcie szeregu funkcji administracyjnych przez regionalne i lokalne jednostki samorządu terytorialnego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 4, s. 51-60.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska