Samozatrudnienie kobiet na polskim rynku pracy. Próba analizy zjawiska

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
„To change the world, one has to change the ways of making the world, that is, the vision of the world and the practical operations by which groups are produced and reproduced” (Pierre Bourdieu). Recently, gender relation on a labour market is a widely discussed problem. In my work I focused on a few elements connected with gender relations on the labour market. I investigated the issue of women’s discrimination from a perspective of women who decided to enter into self-employment. I discussed push and pull factors that decided why women wanted to become self-employed, barriers they need to faced, benefi ts connected with being self-employed and relations between entrepreneurs. Main goal was to describe the phenomenon of self- employment, taking into consideration its ability to change unequal access to economic power on the labour market and, as a result, in the whole social order.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2011, nr 4, s. 79-92.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska