System partyjny Czech - zarys problemu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2002
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Czeski system partyjny stał się w ostatnich latach po długim okresie nudy nader ciekawy i dostarcza politologom wiele inspiracji dla ich analiz i rozważań. W latach dziewięćdziesiątych był on na tle innych państw postkomunistycznych swoistą oazą spokoju i stabilności. Nagle pod koniec łat dziewięćdziesiątych doszło do jego załamania i nastąpił okres kłopotów oraz nietypowych i prowizorycznych rozwiązań. Okazuje się, iż sytuacja wcale nie była i nie jest taka radosna. Prawica uległa rozbiciu, lewica antysystemowa jest nader silna, a z kolei lewica demokratyczna zbyt słaba. To powoduje, żc czeskiemu systemowi partyjnemu grozi impas. Jest zagrożona jedna z głównych przesłanek systemu demokratycznego - altemacja władzy. Spójrzmy więc na czeski system partyjny politologicznym okiem i postarajmy się wyjaśnić niektóre jego fragmenty, a może uda nam się dojść do konkluzji, które chociażby częściowo pozwolą na zrozumienie istoty problemów z nim związanych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2002, nr 2, s. 5-27.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska