Outplacement ako sućast’ personalneho manazmentu a jeho pravne hladisko

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Redundancy belongs among unpleasant parts of manager’s job. Now a days reality proves that today one is employed but next day he is not. Outplacement are modern tools of human resource management that they could gentile results of such unpleasant steps within an organization. In conditions of our firm, such tools are not know and realized enough.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2008, nr 1, s. 155-164.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska