Prawo lubeckie w miastach pruskich (XIII–XVI w.). Stan badań, źródła i perspektywy badawcze

dc.contributor.authorModrzyński, Paweł Mateusz
dc.date.accessioned2018-10-03T14:27:35Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:40:34Z
dc.date.available2018-10-03T14:27:35Z
dc.date.available2018-11-09T18:40:34Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractArtykuł podejmuje kwestię prawa lubeckiego stosowanego w miastach pruskich w okresie średniowiecza i renesansu. Przedstawiono w nim stan badań nad prawem sądowym. Wymieniono istniejące oraz zaginione źródła prawa lubeckiego. Zwrócono również uwagę na braki w opracowaniach z dziedziny prawa sądowego oraz studiów źródłoznawczych. W artykule naszkicowano również perspektywy badawcze, z których bardzo obiecujące wydają się studia na treścią owych źródeł. Mogą one pomóc w badaniach nad życiem codziennym mieszczan i ich mentalnością a także w przypadku problemów zupełnie zaniedbanych przez literaturę. w tym przepisów przeciwpożarowych czy budowlanych oraz konkretnych kwestii prawnych (np. systemów penalnych).pl
dc.description.abstractTh e article deals with the issue of Lubeck law applied in Prussian cities during the Middle Ages and the Renaissance period. It presents the current state of research on court law. Existing and lost sources of Lubeck’s law were mentioned. Th e article also points out the defi ciencies in the fi eld of judicial law and source studies. Th e paper also outlined research perspectives. From the research perspectives, studies on the content of these sources seem to be very promising. Th ey can help in researching the everyday life of townspeople, their mentality and problems completely neglected by literature, including fi re and construction regulations and specifi c legal issues (including penal systems).pl
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017, T. XX, s. 413-425.pl
dc.identifier.eissn2450-6095pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20602
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprawo lubeckiepl
dc.subjectpóźne średniowieczepl
dc.subjectrenesanspl
dc.subjectElblągpl
dc.subjectkodeksy prawnepl
dc.subjectLubeck’s lawpl
dc.subjectLate Middle Agespl
dc.subjectRenaissancepl
dc.subjectlegal codespl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.titlePrawo lubeckie w miastach pruskich (XIII–XVI w.). Stan badań, źródła i perspektywy badawczepl
dc.title.alternativeLubeck Law in Prussian cities (XIII–XVI centuries). Current research status, sources and research perspectivespl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MODRZYNSKI_Prawo_lubeckie_w_miastach_pruskich_2017.pdf
Rozmiar:
216.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Plain Text
Opis: