Granice władzy - wybrane problemy praw i wolności człowieka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2001
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-913515-8-0
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "W ostatnim dziesięcioleciu ustrój demokratyczny zrobił w świecie karierę. Padły liczne dyktatury wojskowe, padł komunizm w Europie Środkowej. Prawie połowę z dwustu państw świata można uznać za mniej lub bardziej ugruntowane demokracje. Państwa demokratyczne powinny ze sobą współpracować nie tylko na polu gospodarki, lecz właśnie w sprawach dotyczących samej demokracji - chronić prawa człowieka, likwidować zagrożenia dla konstytucyjnych rządów."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska