Wpływ dyrektyw UE na podatki i opłaty zwiavzane z transportem drogowym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Globalizacja powoduje konieczność przemieszczania dużej ilości towarów na znaczne odległości, w szczególności transportem drogowym. Wywołuje to szereg skutków społecznych, np. związanych z wykorzystywaniem infrastruktury lub zanieczyszczaniem środowiska. Z kolei rozwój transportu drogowego transeuropejskiego, obejmującego w znacznej mierze Unię Europejską wymaga nie tylko uwzględnienia tych skutków w podatkach i opłatach związanych z transportem drogowym, lecz również harmonizacji tychże podatków i opłat w państwach członkowskich. Celem jest sprawiedliwe obciążenie przewoźników kosztami infrastruktury, zapobieganie niszczeniu dróg oraz emisji zanieczyszczeń. Z drugiej strony obciążenia nie mogą powodować zakłócenia konkurencji między przedsiębiorstwami transportowymi ani ich dyskryminacji oraz zakłóceń rynku wewnętrznego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2011, nr 1, s. 59-82.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska