Postępowanie grupowe – zagadnienia wybrane

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wprowadziła do polskiego postępowania cywilnego nową, wcześniej w nim niewystępującą instytucję. Postępowanie grupowe nie ma w polskim systemie prawnym żadnej tradycji. Twórcy projektu ustawy, zdając sobie sprawę z powyższej okoliczności i uzasadniając celowość uregulowania postępowania grupowego poza k.p.c., podnieśli, że „ta nowa instytucja postępowania cywilnego wymaga sprawdzenia w praktyce”, a „zdobyte w ten sposób doświadczenia mogą doprowadzić do zmian w jej regulacji”. Oceniając regulacje ustawy jeszcze przed jej wejściem w życie, nie można – z oczywistych względów – odnosić się do praktyki. Jednak już na tym etapie nie ulega wątpliwości, że zmiana niektórych przepisów ustawy będzie w przyszłości niezbędna. "(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 3, s. 205-228.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska