Przegląd algorytmów ewolucyjnych i ich zastosowań

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-89823-62-5
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Algorytmy ewolucyjne, których działanie w sztucznym środowisku naśladuje procesy powstawania kolejnych pokoleń w środowisku naturalnym, i związane z nim obliczenia to dział sztucznej inteligencji. W związku z rozwojem prac nad tymi zagadnieniami należy rozważyć, w jakich sytuacjach uzasadnione staje się stosowanie algorytmów genetycznych w informatyce, automatyce. W tym celu zostanie dokonany przegląd algorytmów ewolucyjnych. Następnie w kolejnej części artykułu przedstawione zostaną zastosowania algorytmów genetycznych w konkretnych przypadkach z zakresu wymienionych wcześniej dziedzin.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Informatyka. (red.) Maciej Pękala, Wojciech Chmielowski. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s.9-17.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska