Międzypokoleniowa transmisja postaw macierzyńskich

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Świat wokół nas podlega ustawicznym zmianom w coraz szybszym tempie. Współczesność dostarcza różnych wzorców, recept na szczęśliwe, udane życie, co niewątpliwie stanowi konsekwencje przemian społecznych jakie dokonały się w ostatnich czasach. Żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, które podlega dramatycznym zmianom w zakresie struktury rodziny, stylów życia i wzorów cyklu życia rodzinnego. Nie można dziś pominąć takich zjawisk jak: wysoki wskaźnik rozwodów, coraz częstsze występowanie rodzin rodziców samotnych i rodzin zrekonstruowanych, gwałtowny przyrost liczby pracujących kobiet, przesunięcie w czasie wchodzenia w związki małżeńskie i realizacji macierzyństwa przez kobiety, zwiększająca się liczba par niezwiązanych małżeństwem, związki gejów i lesbijek i innych konfiguracji rodzinnych. Jednakże związek małżeński i rodzina pozostają wciąż najbardziej powszechną, akceptowaną kulturowo formą życia współczesnego człowieka, pozwalającą na zaspokojenie podstawowej potrzeby człowieka – potrzeby bliskości i przywiązania. Kontekst życia rodzinnego towarzyszy człowiekowi praktycznie od kołyski aż do śmierci. Jest on szczególnie istotny w fazie naszego stawania się osobą dorosłą, ale także w późniejszym okresie, kiedy zakładamy własną rodzinę i pełnimy w niej różne role. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska