Benzodiazepiny - działanie i zastosowanie w ratownictwie medycznym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Celem prezentowanej pracy jest zapoznaniem się z grupą leków należących do pochodnych benzodiazpeiny ze szczególnym uwzględnieniem benzodiazepin stosowanych w ratownictwie medycznym. Pierwsza części pracy to rys historyczny oraz ogólny opis pochodnych benzodiazepiny-1,4 i ich zastosowanie. W kolejnej części opisano ich mechanizm działania, który polega na wiązaniu się ze specjalnym miejscem w receptorze GABAA zwanym receptorem benzodiazepinowym. Trzeci rozdział to opis metabolizmu leków z tej grupy, jak również wskazania do zastosowania i ich działania niepożądane oraz ich podział ze względu na czas działania. W dalszej części w sposób szczegółowy opisane zostały benzodiazepiny stosowane w ratownictwie medycznym, do których należą diazepam, klonazepam i midazolam. W opisie każdego z tych leków przedstawiono ich mechanizm działania, dawkowanie, wskazania do stosowania, działania niepożądane oraz przeciwwskazania.
This work aims to provide a detailed description of benzodiazepines benzodiazepine used in emergency care. In the first part of the work described historical and in a general way what are the benzodiazepines and that apply. Next, a mechanism of benzodiazepines and description of its effect on the GABA receptor. The third chapter is discussed in the metabolism of these drugs and divided because of the time of action. Next the adverse reactions which may occur in connection with the administration of benzodiazepines. After the general description of the whole group of drugs described in detail benzodiazepines have been used in medical emergencies or diazepam, clonazepam and midazolam. In the description of each of these medicines its mechanism of action, the dosage indication for administration. side effects and contraindications.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska