Wizerunek polityczny - tworzenie, oddziaływanie, skuteczność. Analiza na podstawie współczesnej sceny politycznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Współczesna demokracja liberalna bywa coraz częściej nazywana „mediokracją”, demokracją zmarketingowaną lub teledemokracją. Nie bez racji mówi się o scenie czy też arenie politycznej, a sami politycy to po prostu aktorzy polityczni. Owe teatralne odniesienia nie są bynajmniej jedynie zabiegami stylistycznym, lecz ukazują fasadowość podejmowanych działań."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 2, s. 71-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska