Postępowanie przedszpitalne w wysokogórskim obrzęku mózgu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Niniejsza praca ma na celu omówienie zagadnienia jakim jest postępowanie przedszpitalne w przypadku wysokościowego obrzęku mózgu występującego w ostrej chorobie wysokogórskiej (ang. Acute Mountain Sickness). Omówione zostały jednocześnie bezpośrednio z tym związane elementy takie jak wpływ przebywania na dużej wysokości na fizjologię człowieka, kwestia aklimatyzacji, zmiany w działaniu niektórych leków spowodowane przechowywaniem ich w niskiej temperaturze oraz temat wysokościowego obrzęku płuc. Część pracy poświęcona jest także charakterystyce warunków fizycznych panujących na wysokości powyżej 2500 m n.p.m. ze względu na fakt, iż to one są bezpośrednią przyczyną wspomnianych wyżej zaburzeń w przebiegu ostrej choroby wysokogórskiej.
This paper presents the subject of prehospital dealing with High Altitude Cerebral Oedema (HACE) in Acute Mountain Sickness (AMS, also known as altitude sickness) course. Also has been discused subjects wich are directly connected with HACE e.g. High Altitude Pulmonary Oedema (HAPE), influence of high altitude on human organism or technics of acclimatization. Part of this paper is dedicated to description of physical conditions prevailing at altitude of 2,500 meters above the sea level to the fact that they have direct relationship with prevalence of HACE.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska