Państwo jako interesariusz przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jest współcześnie rozpatrywana z punktu widzenia możliwości budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W szczególności istotną rolę odgrywają zachowania ponadstandardowe, nieobligatoryjne, dzięki którym firma może odróżnić się od konkurentów. W kreowaniu tego typu zachowań należy brać pod uwagę rolę tak specyficznego interesariusza, jakim jest państwo. Sytuacje kryzysowego, występujące w ostatnim okresie na rynkach globalnych skłaniają państwa do większej aktywności, mającej na celu przeciwdziałanie tym sytuacjom w przyszłości. Nastawienie na rozwój gospodarczy uwzględniający w coraz większym zakresie konieczność podniesienia jakości życia społeczeństw, stanowi dla przedsiębiorstw szansę na osiąganie celów organizacji, nastawionych na równoczesną realizację oczekiwań interesariuszy w zakresie ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.
Opis
Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo, 2011, nr 2, s. 59-81.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska