Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych