Tendencje rozwoju przedsiębiorstw etnicznych w Stanach Zjednoczonych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Historia rozwoju przedsiębiorstw etnicznych w Stanach Zjednoczonych ostatnich stu lat ukazuje wyraźną korelację dwóch czynników: struktur społeczno-politycznych kształtujących środowisko, w jakim podejmowano działalność gospodarcząinaczej - możliwości bycia przedsiębiorcą, jaką Stany Zjednoczone stworzyły przybywającym imigrantom oraz predyspozycji samych imigrantów do prowadzenia własnego biznesu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 2, s. 157-161.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska