Kilka uwag o aborcji na tle funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnego

dc.contributor.authorStrzelec, Adam
dc.date.accessioned2023-02-01T10:57:12Z
dc.date.available2023-02-01T10:57:12Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractW artykule zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące aborcji z punktu widzenia funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnego. Impulsem do podjęcia tematu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. (K 1/20, OTK-A 2021, nr 1), którym dokonano istotnego ograniczenia zakresu legalnych zabiegów przerywania ciąży. Rozszerzono tym samym zakres odpowiedzialności karnej za przestępstwo aborcji, co wywołało niezadowolenie dużej części społeczeństwa. Istotnym czynnikiem motywującym adresatów norm prawnych do ich przestrzegania jest zgodność tych norm z systemem wartości powszechnie akceptowanym w danym społeczeństwie. W opracowaniu dokonano przybliżenia funkcji afirmacyjno-motywacyjnej i jej roli w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem jej realizacji w procesie zmian prawa aborcyjnego i wynikających z tego konsekwencji społecznych.pl
dc.description.abstractThe article presents selected issues concerning abortion from the point of view of the affirmative and motivational function of criminal law. The impulse to take up the topic was the judgment of the Constitutional Tribunal of October 22, 2020 (K 1/20, OTK-A 2021, No. 1), which significantly limited the scope of legal termination of pregnancy. Thus, the scope of criminal liability for the crime of abortion was extended, which caused dissatisfaction of a large part of society. An important factor motivating addressees of legal norms to comply with them is the compliance of these norms with the system of values commonly accepted in a given society. The study presents the affirmative-motivational function and its role in criminal law, with particular emphasis on its implementation in the process of changing the abortion law and the resulting social consequences.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt.: „Motywacyjna podstawa prawa. Współczesna interpretacja teorii Leona Petrażyckiego” (2019/33/B/HS5/01521)pl
dc.identifier.citationW: Emocje i motywacja w prawie. Wybrane aspekty (red.) Julia Stanek. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2022, s. 125-154.
dc.identifier.isbn978-83-67491-11-2 978-83-67491-05-1
dc.identifier.isbne-ISBN 978-83-67491-06-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/31051
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectfunkcje prawa karnegopl
dc.subjectmotywacyjna funkcja prawapl
dc.subjectafi rmacja systemu wartościpl
dc.subjectkara jako motywacjapl
dc.subjectaborcjapl
dc.subjectfunctions of criminal lawpl
dc.subjectmotivational function of lawpl
dc.subjectaffirmationof the value systempl
dc.subjectpunishment as a motivationpl
dc.subjectabortionpl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherPsychologiapl
dc.titleKilka uwag o aborcji na tle funkcji afirmacyjno-motywacyjnej prawa karnegopl
dc.title.alternativeA Few Remarks on the Background of the Affirmative and Motivational Function of Criminal Lawpl
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
STRZELEC_Kilka_uwag_o_aborcji_na_tle_2022.pdf
Rozmiar:
201.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: