Wizerunek kobiety aktywnej politycznie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Wraz z upadkiem systemu komunistycznego Polska otworzyła się na Zachód. Rozpoczął się proces demokratyzacji, obejmujący każdą sferę życia społecznego. Zasadnicze zmiany dotyczyć miały także życia politycznego, miały przyczynić się do kształtowania nowej kultury politycznej, stanowiącej zarazem zaprzeczenie porządku obowiązującego w latach PRL-u. Proces demokratyzacji zakończyć się miał wypracowaniem nowych zasad wyłaniania władz państwowych, które we właściwy sposób reprezentować miały tak wszystkich, jak i poszczególnych obywateli kraju."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 2, s. 131-137.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska