Blaski i cienie członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie implementacji unijnych przepisów o gwarancji jakości w obrocie konsumenckim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This paper provides an analysis of the rules of consumer sales guarantees in polish civil law, which evolved under the infl uence of the Consumer Sales Directive. Implementation of the Consumer Sales Directive in the area of guarantees didn’t have a positive effect in Poland. Before the implementation, polish legal system off ered advanced system of rules on consumer sales guarantees. Introducing the directive has resulted in lowering the level of consumer protection in this scope.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2014, nr 1 s. 67-80.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska