What shall become of the European Union?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Pytanie to zadawano sobie już po II wojnie światowej, zwracając uwagę, iż coraz ściślejsza integracja będzie stanowić wyzwanie dla państw narodowych, globalizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i zagranicznej - dla ich polityki i polityków, a wzrost integracji i ekspansji Unii stanie się problemem na płaszczyźnie strukturalnej, administracyjnej oraz decyzyjnej dla władz konstytucjonalnych krajów Europy. Omawiając horyzonty rozwoju Unii, Rolf Grawert skupia się następnie na podstawach Unii: jej strukturze, zagadnieniach konstytucyjnych - będących podstawą demokracji i sprawie zarządzania. Osobny obszerny rozdział autor poświęca kwestii sprawowania władzy (corporate governance ~ termin ten zostaje wyjaśniony jako „sprawowanie władzy korporacyjnej w sensie ogólnym pojęcia”) i jej ocenie. Tutaj też pojawia się koncepcja ustanowienia Prezydentury Europejskiej wraz z opisami potencjalnego zakresu władzy Prezydenta Europy płynącej z poszczególnych propozycji i modeli, związanych również z opisanymi w ostatnim rozdziale trendami unitaryzacyjnymi oraz federalistycznymi obecnymi w Europie. Pracę podsumowuje konkluzja, iż dziś -pomimo nawet wszelkich technicznych i politycznych problemów - głównym celem, ku któremu winna zmierzać Unia powinno być utrzymanie pokoju w Europie poprzez stabilizację demokracji.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 241-256.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska